Property Value
rdf:type skos:Concept
vocbench:hasStatus Published
dcterms:created 2011-11-20T20:37:21Z
dcterms:modified 2015-08-18T21:43:38Z
skos:exactMatch http://cat.aii.caas.cn/concept/c_27447
http://dewey.info/class/943.64/
http://www.fao.org/countryprofiles/geoinfo/geopolitical/resource/Liechtenstein
http://eurovoc.europa.eu/1649
http://zbw.eu/stw/descriptor/16824-2
http://sws.geonames.org/3042058/
http://lod.gesis.org/thesoz/concept/10051221
http://lod.nal.usda.gov/nalt/38630
skosxl:prefLabel http://aims.fao.org/aos/agrovoc/xl_mo_0a25f39c
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/xl_es_1299522703585
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/xl_tr_4315_1321791363990
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/xl_ja_1299522703927
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/xl_ko_1299522703962
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/xl_it_1299522703895
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/xl_pl_1299522704051
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/xl_zh_1299522704307
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/xl_lo_1299522704005
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/xl_fa_1299522703661
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/xl_pt_1299522704092
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/xl_hu_1299522703861
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/xl_sk_1299522704187
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/xl_ar_1299522703503
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/xl_en_1299522703561
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/xl_de_1299522703541
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/xl_hi_1299522703728
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/xl_th_1299522704248
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/xl_fr_1299522703696
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/xl_ru_1299522704138
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/xl_cs_1299522703521
void:inDataset http://aims.fao.org/aos/agrovoc/void.ttl#Agrovoc
skos:altLabel Principauté du Liechtenstein
Fuerstentum Liechtenstein
اميرنشين ليختن‌اشتاين
Fürstentum Liechtenstein
Księstwo Lichtenstein
Principatul Liechtenstein
княжество лихтенштейн
Lichtenštejnské knížectví
Principado de Liechtenstein
إمارة ليشتنشتاين
Lihtenştayn Prensliği
Liechtensteini Hercegség
ราชรัฐลิกเตนสไตน์
लिचटेन्सटियन का राज्य
列支敦士登公国
リヒテンシュタイン大公国
리히텐슈타인공국
Lichtenštajnské kniežatstvo
Principado de Liechtenstein
Principato del Liechtenstein
Principality of Liechtenstein
http://aims.fao.org/aos/agrontology#isPartOfSubvocabulary Geographical country level
skos:inScheme http://aims.fao.org/aos/agrovoc
skosxl:altLabel http://aims.fao.org/aos/agrovoc/xl_fr_1299522705808
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/xl_hi_1299522704879
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/xl_sk_1299522705176
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/xl_ja_1299522706458
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/xl_ko_1299522704523
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/xl_fa_1299522704687
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/xl_ru_1299522706045
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/xl_pt_1299522705574
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/xl_tr_13578_1321792641322
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/xl_pl_1299522705688
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/xl_hu_1299522705476
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/xl_mo_597fd182
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/xl_de_1326964971220
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/xl_de_1299522706575
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/xl_it_1299522705373
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/xl_es_1299522706336
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/xl_cs_1299522705066
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/xl_en_1299522705913
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/xl_zh_1299522705266
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/xl_th_1299522704972
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/xl_ar_1299522704774
skos:prefLabel ليختنشتاين
Lihtenştayn
Lichtenštajnsko
Liechtenstein
Liechtenstein
Liechtenstein
리히텐슈타인
Liechtenstein
Liechtenstein
لیختن‌اشتاین
Lichtenstein
Liechtenstein
ລິກເຕນສະໄຕ
列支敦士登
ลิกเตนสไตน์
Liechtenstein
Liechtenstein
लिचटेन्सटीन
Lichtenštejnsko
リヒテンシュタイン公国
лихтенштейн
skos:closeMatch http://dbpedia.org/resource/Liechtenstein
skos:broader http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_8364
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_8364
http://aims.fao.org/aos/agrontology#spatiallyIncludes http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_36208
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_29743