Property Value
dcterms:created 2021-03-03T14:41:20
rdf:value Birey veya topluluk tarafından tüketilen ve sektör tarafından üretilen her mal ve hizmet için gereken, doğrudan ve dolaylı toplam tatlı su hacmi.
dcterms:source http://www.tubaterim.gov.tr/