Property Value
rdf:type skosxl:Label
skosxl:literalForm chování při krmení
dcterms:created 2003-03-27T00:00:00Z
http://aims.fao.org/aos/agrontology#hasSynonym http://aims.fao.org/aos/agrovoc/xl_cs_1299510835365
void:inDataset http://aims.fao.org/aos/agrovoc/void.ttl#Agrovoc
skos:notation 10778