Property Value
rdf:type skosxl:Label
skosxl:literalForm udržitelný hospodářský rozvoj
dcterms:created 2007-08-07T00:00:00Z
http://aims.fao.org/aos/agrontology#hasBroaderSynonym http://aims.fao.org/aos/agrovoc/xl_cs_1299513035074
void:inDataset http://aims.fao.org/aos/agrovoc/void.ttl#Agrovoc
skos:notation 37907