Property Value
rdf:type skosxl:Label
skosxl:literalForm Konference Spojených Národ; pro rozvoj a životní prostředí
dcterms:created 2007-08-07T00:00:00Z
http://aims.fao.org/aos/agrontology#hasAcronym http://aims.fao.org/aos/agrovoc/xl_cs_1299518780909
void:inDataset http://aims.fao.org/aos/agrovoc/void.ttl#Agrovoc
skos:notation 37985