Property Value
rdf:type skosxl:Label
skosxl:literalForm odměňování
dcterms:created 2003-03-27T00:00:00Z
http://aims.fao.org/aos/agrontology#hasNarrowerSynonym http://aims.fao.org/aos/agrovoc/xl_cs_1299519411556
http://aims.fao.org/aos/agrontology#hasNearSynonym http://aims.fao.org/aos/agrovoc/xl_cs_1299519408383
http://aims.fao.org/aos/agrontology#hasSynonym http://aims.fao.org/aos/agrovoc/xl_cs_1299519403333
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/xl_cs_1299519401204
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/xl_cs_1299519402050
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/xl_cs_1299519405447
void:inDataset http://aims.fao.org/aos/agrovoc/void.ttl#Agrovoc
skos:notation 6499