Property Value
rdf:type skosxl:Label
skosxl:literalForm zemědělská mechanizace
dcterms:created 2003-03-27T00:00:00Z
http://aims.fao.org/aos/agrontology#hasSynonym http://aims.fao.org/aos/agrovoc/xl_cs_1299524921077
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/xl_cs_1299524922146
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/xl_cs_1299524923330
http://aims.fao.org/aos/agrontology#isAcronymOf http://aims.fao.org/aos/agrovoc/xl_cs_1299524922146
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/xl_cs_1299524921077
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/xl_cs_1299524923330
void:inDataset http://aims.fao.org/aos/agrovoc/void.ttl#Agrovoc
skos:notation 25753