Property Value
rdf:type skosxl:Label
skosxl:literalForm Stowarzyszenie Narodów Azji Południowo-Wschodniej
dcterms:created 2006-12-19T00:00:00Z
http://aims.fao.org/aos/agrontology#hasAcronym http://aims.fao.org/aos/agrovoc/xl_pl_1299522971058
void:inDataset http://aims.fao.org/aos/agrovoc/void.ttl#Agrovoc
skos:notation 22562