Property Value
rdf:type skosxl:Label
skosxl:literalForm biologické metódy (boj proti škodcom)
dcterms:created 2005-12-16T00:00:00Z
http://aims.fao.org/aos/agrontology#hasNearSynonym http://aims.fao.org/aos/agrovoc/xl_sk_1299485922001
void:inDataset http://aims.fao.org/aos/agrovoc/void.ttl#Agrovoc
skos:notation 29693