Property Value
rdf:type skosxl:Label
skosxl:literalForm črevná pohyblivosť
dcterms:created 2005-12-16T00:00:00Z
http://aims.fao.org/aos/agrontology#hasBroaderSynonym http://aims.fao.org/aos/agrovoc/xl_sk_1299511243187
void:inDataset http://aims.fao.org/aos/agrovoc/void.ttl#Agrovoc
skos:notation 11818