Property Value
rdf:type skosxl:Label
skosxl:literalForm veková štruktúra
dcterms:created 2005-12-16T00:00:00Z
http://aims.fao.org/aos/agrontology#hasSynonym http://aims.fao.org/aos/agrovoc/xl_sk_1299519694072
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/xl_sk_1299519697560
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/xl_sk_1299519695580
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/xl_sk_1299519692067
http://aims.fao.org/aos/agrontology#isAcronymOf http://aims.fao.org/aos/agrovoc/xl_sk_1299519697560
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/xl_sk_1299519692067
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/xl_sk_1299519695580
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/xl_sk_1299519694072
void:inDataset http://aims.fao.org/aos/agrovoc/void.ttl#Agrovoc
skos:notation 28630