Property Value
rdf:type skosxl:Label
skosxl:literalForm po¾nohospodárstvo s nízkymi vstupmi
dcterms:created 2005-12-16T00:00:00Z
http://aims.fao.org/aos/agrontology#hasNearSynonym http://aims.fao.org/aos/agrovoc/xl_sk_1299525397706
http://aims.fao.org/aos/agrontology#hasSynonym http://aims.fao.org/aos/agrovoc/xl_sk_1299525396109
void:inDataset http://aims.fao.org/aos/agrovoc/void.ttl#Agrovoc
skos:notation 34370