Property Value
rdf:type skosxl:Label
skosxl:literalForm zdroje zárodočnej plazmy
dcterms:created 2005-12-16T00:00:00Z
http://aims.fao.org/aos/agrontology#hasNarrowerSynonym http://aims.fao.org/aos/agrovoc/xl_sk_1299526885608
void:inDataset http://aims.fao.org/aos/agrovoc/void.ttl#Agrovoc
skos:notation 24462