Property Value
rdf:type skosxl:Label
skosxl:literalForm partnerskap mellan den offentliga och den privata sektorn
dcterms:created 2019-08-28T15:51:05.813+02:00
void:inDataset http://aims.fao.org/aos/agrovoc/void.ttl#Agrovoc
skos:notation 5c380cd6