Property Value
rdf:type skos:Concept
skos:inScheme http://aims.fao.org/aos/agrovoc
skos:broader http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_330892
skos:narrower http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_6345
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_3042
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_50307
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_28639
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_50168
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_50279
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_146814f5
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_397
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_34301
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_28649
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_50281
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_10045
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_8baa450f
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_15519
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_50257
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_6191
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_50261
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_2809
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_4984
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_10090
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_28719
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_7044
skos:exactMatch http://d-nb.info/gnd/4061963-1
http://lod.gesis.org/thesoz/concept/10039009
skos:related http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_25201
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_50152

Property Value
dcterms:created 2012-02-03T16:39:27Z
dcterms:modified 2022-10-27T14:22:42Z
http://aims.fao.org/aos/agrontology#affects http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_37887
http://aims.fao.org/aos/agrontology#includes http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_50167
http://aims.fao.org/aos/agrontology#isAffectedBy http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_50239
http://aims.fao.org/aos/agrontology#isIncludedIn http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_6180
void:inDataset http://aims.fao.org/aos/agrovoc/void.ttl#Agrovoc
skos:definition http://aims.fao.org/aos/agrovoc/xDef_e3bbf8ce
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/xDef_534b1328
skos:scopeNote ໜ່ວຍງານ ຂອງ ອົງການດ້ານເສດຖະກິດ ຫຼື ຂອງກິດຈະການທາງເສດຖະກິດ
Einheiten ökonomischer Organisation oder Aktivität
Unidades de una organización o actividad económicas
gazdasági szervezet, ill. aktivitás egysége
Podmiot gospodarczy wyodrębniony pod względem ekonomicznym, organizacyjnym i prawnym
Ekonomik işletme ya da faaliyet birimi
واحدهای سازمانی اقتصادی.
Jednotky ekonomické organizace nebo èinnosti
Aziende che svolgono attività economica organizzata di produzione e/o scambio di beni e servizi
Units of economic organization or activity
Unité d'une organisation ou d'une activité économique
หน่วยขององค์กรทางเศรษฐกิจหรือกิจการ