Property Value
rdf:type skos:Concept
skos:inScheme http://aims.fao.org/aos/agrovoc
skos:broader http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_2840
skos:exactMatch https://lod.nal.usda.gov/nalt/9326
https://d-nb.info/gnd/4155760-8

Property Value
dcterms:created 2012-02-03T16:37:55Z
dcterms:modified 2022-09-28T15:55:42Z
http://aims.fao.org/aos/agrontology#affects http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_14094
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_34064
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_27925
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_16128
http://aims.fao.org/aos/agrontology#usesProcess http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_429
void:inDataset http://aims.fao.org/aos/agrovoc/void.ttl#Agrovoc
skos:scopeNote ປະລິມານອາຫານທີ່ສັດແຕ່ລະຕົວບໍລິໂພກ; ສຳລັບລະດັບຟາມ, ພາກພື້ນ ແລະ ລະດັບຊາດ ໃຊ້ <16124>
Quantité d'aliment ingéré par un animal; pour le niveau national, régional ou de l'exploitation utiliser <16124>
Quantity of feed eaten by an individual animal; for the farm, regional or national level use <16124>
Für die durch ein einzelnes Tier aufgenommene Futtermenge benutzen; auf der nationalen, regionalen oder betrieblichen Ebene <16124> benutzen
Quantidade de alimentos consumidos por um animal; aos níveis da exploração, regional ou nacional usar <16124>
Bir hayvanın yediği yem miktarı; çiftlik, bölge ya da ulus düzeyinde <16124> kodlu terimi kullan
Množství krmiva zkonzumované jednotlivým zvíøetem
Egyes állatok által fogyasztott takarmánymennyiség; Gazdasági, regionális, ill. nemzeti szinten: <16124>
Cantidad de pienso ingerido por un animal; para el nivel de explotación agropecuaria, regional o nacional use <16124>
ปริมาณของอาหารที่สัตว์แต่ละตัวบริโภค, สำหรับระดับฟาร์ม ภาค หรือประเทศใช้ <16124>
میزان غذای خورده شده توسط هر حیوان؛ در سطح مزرعه، منطقه‌ای یا ملی به کار برید ""مصرف دام‌خوراک""
Quantità di alimenti ingeriti da un singolo animale; per il livello nazionale, regionale o dell'allevamento usare <16124>
Ilość paszy zużywana przez pojedyncze zwierzę; dla pasz zużywanych w gospodarstwie, regionie lub w kraju używaj <16124>