Property Value
rdf:type skos:Concept
skos:inScheme http://aims.fao.org/aos/agrovoc
skos:broader http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_330493
skos:exactMatch http://lod.nal.usda.gov/nalt/44668

Property Value
dcterms:created 2012-02-03T16:46:10Z
dcterms:modified 2022-09-28T15:55:42Z
http://aims.fao.org/aos/agrontology#isIncludedIn http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_24419
void:inDataset http://aims.fao.org/aos/agrovoc/void.ttl#Agrovoc
skos:definition http://aims.fao.org/aos/agrovoc/xDef_2017daf2
skos:scopeNote ອັດຕາສ່ວນ ຂອງນ້ຳໜັກ ແກ່ນ ຕໍ່ນ້ຳໜັກທັງໝົດ ຂອງພືດທັນຍາຫານ
Ratio of grain weight to total plant weight in a cereal crop
Stosunek ciężaru ziarna do całkowitego ciężaru roślin u zbóż
Gewichtsverhältnis zwischen dem Korn und der ganzen Pflanze bei Getreide
Rapport entre le poids des grains et le poids total des plantes chez les céréales
Gabonaszemek súlyának a teljes növény súlyához viszonyított aránya
สัดส่วนของน้ำหนักเมล็ดต่อน้ำหนักต้นทั้งหมดของธัญพืช
Pomìr váhy zrna k celkové váze rostlin u obilnin
Bir tahıl bitkisinde tane ağırlığının toplam bitki ağırlığına oranı
Rapporto fra peso della granella e peso totale delle piante in una coltura cerealicola
نسبت وزن دانه به وزن کل گیاه در یک محصول غلات.
Relação entre o peso do grão e o peso total da planta numa cultura cerealífera