Property Value
rdf:type skos:Concept
skos:inScheme http://aims.fao.org/aos/agrovoc
skos:broader http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_425
skos:exactMatch https://lod.nal.usda.gov/nalt/9485
skos:related http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_5604

Property Value
dcterms:created 2011-11-20T21:07:50Z
dcterms:modified 2023-11-29T14:50:42Z
http://aims.fao.org/aos/agrontology#isIncludedIn http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_6166
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_3252
void:inDataset http://aims.fao.org/aos/agrovoc/void.ttl#Agrovoc
skos:scopeNote El período comprendido entre unas semanas antes del nacimiento, durante el nacimiento y después del nacimiento
Doğumdan birkaç hafta öncesini, doğumu ve doğum sonrasını içeren dönem
ช่วงเวลา 1-2 สัปดาห์ก่อนคลอด ระหว่างคลอด และหลังคลอด
Período que começa algumas semanas antes do nascimento, durante e após o nascimento
Zeitraum einige Wochen vor der Geburt beginnend, während und bis nach der Geburt
Período que começa algumas semanas antes do nascimento, durante e após o nascimento
Periodo di alcune settimane, prima della nascita, durante la nascita e dopo la nascita
ຊ່ວງເວລາປະມານ 2-3 ອາທິດ ກ່ອນຄອດ, ເວລາຄອດ ແລະ ຫຼັງຄອດ
Période allant de quelque semaines avant la naissance jusqu'après la naissance, naissance comprise
دوره‌ای که از چند هفته قبل از تولد، در حال تولد تا بعد از آن آغاز می‌گردد.
Období zaèínající nìkolik týdnù pøed narozením, v prùbìhu porodu a po narození
Okres kilku tygodni przed porodem i po porodzie
Period starting a few weeks before birth, during birth and after birth
Szülést megelozoen kezdodo és a szülés után tartó, pár hetes idoszak