Property Value
rdf:type skos:Concept
dcterms:created 2012-02-03T16:42:22Z
dcterms:modified 2024-01-31T12:23:42Z
http://aims.fao.org/aos/agrontology#affects http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_27925
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_429
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_1118
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_1119
http://aims.fao.org/aos/agrontology#hasObjectOfActivity http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_36108
void:inDataset http://aims.fao.org/aos/agrovoc/void.ttl#Agrovoc
skos:altLabel Zachowania związane z poszukiwaniem pokarmu
yaylım
hayvanların yayılması
foraging behaviour
butinage
skos:broader http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_2840
skos:closeMatch http://dbpedia.org/resource/Foraging
skos:exactMatch https://lod.nal.usda.gov/nalt/39711
skos:inScheme http://aims.fao.org/aos/agrovoc
skos:prefLabel kiếm ăn
Búsqueda de alimento
procura de alimentos
การหาอาหารของสัตว์
zajišťování krmiv
餌探し
yayılma (yem arama)
మేయడం
kutafuta chakula
إعتلاف
foraging
добывание корма
căutarea hranei
Futtersuche
चाराकरण
خوراک‌جویی
takarmányozás
Foraggiamento
zabezpečovanie krmív
Żerowanie
觅食
ການຫາຫຍ້າໃຫ້ສັດກິນ
recherche de nourriture
skos:related http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_25243
skos:scopeNote Takarmányetetés
جستجو برای علیق و یا خوراک
Somministrazione di foraggio o di alimenti agli animali
Pelos animais
ການຄົ້ນຄວ້າກ່ຽວກັບພືດອາຫານສັດ ຫືຼ ອາຫານສັດ
Recherche de fourrage ou d'aliment par les animaux
การวิจัยเกี่ยวกับอาหารสัตว์
Shánìní píce nebo krmiv
Poszukiwanie pożywienia lub paszy przez zwierzęta
Searching for forage or feed
skosxl:altLabel http://aims.fao.org/aos/agrovoc/xl_tr_1363015683408
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/xl_tr_3037_1321791039288
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/xl_en_2c8343a1
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/xl_fr_1299510847986
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/xl_pl_1299510848313
skosxl:prefLabel http://aims.fao.org/aos/agrovoc/xl_cs_1299510846816
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/xl_fa_1299510846929
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/xl_lo_1299510847180
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/xl_ja_1299510847148
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/xl_sw_0c1e0daf
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/xl_tr_3037_1321791038744
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/xl_sk_1299510847339
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/xl_th_1299510847381
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/xl_pl_1299510847214
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/xl_ar_1299510846796
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/xl_hu_1299510847067
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/xl_ro_8e82aa34
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/xl_pt_1299510847250
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/xl_de_1299510846845
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/xl_vi_27241ab9
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/xl_fr_1299510846956
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/xl_te_3037_1328258542049
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/xl_ru_1299510847294
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/xl_hi_1299510847037
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/xl_es_1299510846905
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/xl_en_1299510846880
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/xl_zh_1299510847423
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/xl_it_1299510847112