Property Value
rdf:type skos:Concept
skos:inScheme http://aims.fao.org/aos/agrovoc
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/conceptScheme_aa4fdcd7
skos:broader http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_6211
skos:narrower http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_a71a1006
skos:related http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_2fa7420c

Property Value
dcterms:created 2011-11-20T21:04:48Z
dcterms:modified 2022-04-29T10:51:42Z
http://aims.fao.org/aos/agrontology#isComponentOf http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_15742
void:inDataset http://aims.fao.org/aos/agrovoc/void.ttl#Agrovoc
skos:scopeNote Of agricultural origin including non-feed products
ผลิตภัณฑ์เกษตรซึ่งไม่ใช่ผลิตภัณฑ์อาหาร
Di origine agricola, inclusi i prodotti non alimentari per gli animali
Mezogazdasági eredetu termék, élelmiszer és takarmány kivételével
Produkty pochodzenia rolniczego zawierające składniki nieżywnościowe
Yem dışı ürünler de dahil olmak üzere tarımsal kökenli ürünler
De origen agrícola, incluye productos no piensos
D'origine agriculturelle, inclut les produits non alimentaires pour animaux
De origem agrícola, incluindo produtos não alimentares para os animais
ຂອງຜະຫຼິດພັນກະສິກຳ ລວມເອົາທັງ ຜະຫຼິດພັນທີ່ບໍ່ແມ່ນອາຫານສັດ
Zemìdìlského pùvodu vèetnì nekrmiváøských výrobkù
دارای منشاء کشاورزی دربرگیرنده محصولات غیر خوراکی.
Landwirtschaftlichen Ursprungs, einschließlich Non-Feed-Produkte