Property Value
rdf:type skos:Concept
skos:inScheme http://aims.fao.org/aos/agrovoc
skos:broader http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_553
skos:narrower http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_12543
skos:exactMatch https://vocabularyserver.com/cnr/ml/earth/en/xml.php?skosTema=146690
skos:closeMatch http://dbpedia.org/resource/Nekton
skos:related http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_a297ef23

Property Value
dcterms:created 2011-11-20T20:18:33Z
dcterms:modified 2024-02-13T19:12:49
void:inDataset http://aims.fao.org/aos/agrovoc/void.ttl#Agrovoc
skos:definition http://aims.fao.org/aos/agrovoc/xDef_8811d335
skos:scopeNote Conjunto dos organismos animais macroscópicos capazes de se deslocarem activamente na água do mar (peixes, grandes crustáceos e cefalópodes)
Ensemble des organismes animaux macroscopiques capables de se déplacer activement dans l'eau de mer (poissons, grands crustacés, et céphalopodes)