Property Value
rdf:type skosxl:Label
skosxl:literalForm středová smrtelná dávka
dcterms:created 2003-03-27T00:00:00Z
http://aims.fao.org/aos/agrontology#hasAcronym http://aims.fao.org/aos/agrovoc/xl_cs_1299510089632
void:inDataset http://aims.fao.org/aos/agrovoc/void.ttl#Agrovoc
skos:notation 37544