Property Value
rdf:type skosxl:Label
skosxl:literalForm zatížení životního prostředí
dcterms:created 2003-03-27T00:00:00Z
http://aims.fao.org/aos/agrontology#hasRelatedTerm http://aims.fao.org/aos/agrovoc/xl_cs_1299512793402
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/xl_cs_1299512804035
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/xl_cs_1299512794992
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/xl_cs_1299512800511
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/xl_cs_1299512797208
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/xl_cs_1299512809063
void:inDataset http://aims.fao.org/aos/agrovoc/void.ttl#Agrovoc
skos:notation 25306