Property Value
rdf:type skosxl:Label
skosxl:literalForm přechod k nekočovnému životu
dcterms:created 2003-03-27T00:00:00Z
http://aims.fao.org/aos/agrontology#hasSynonym http://aims.fao.org/aos/agrovoc/xl_cs_1299513020113
http://aims.fao.org/aos/agrontology#isAcronymOf http://aims.fao.org/aos/agrovoc/xl_cs_1299513020113
void:inDataset http://aims.fao.org/aos/agrovoc/void.ttl#Agrovoc
skos:notation 34118