Property Value
rdf:type skosxl:Label
skosxl:literalForm zakládání porostů plodin
dcterms:created 2003-03-27T00:00:00Z
http://aims.fao.org/aos/agrontology#hasSynonym http://aims.fao.org/aos/agrovoc/xl_cs_1299517601724
http://aims.fao.org/aos/agrontology#isAcronymOf http://aims.fao.org/aos/agrovoc/xl_cs_1299517601724
void:inDataset http://aims.fao.org/aos/agrovoc/void.ttl#Agrovoc
skos:notation 29045