Property Value
rdf:type skosxl:Label
skosxl:literalForm pozvolna působící hnojiva
dcterms:created 2003-03-27T00:00:00Z
http://aims.fao.org/aos/agrontology#hasSynonym http://aims.fao.org/aos/agrovoc/xl_cs_1299527083322
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/xl_cs_1299527080330
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/xl_cs_1299527081722
http://aims.fao.org/aos/agrontology#isAcronymOf http://aims.fao.org/aos/agrovoc/xl_cs_1299527080330
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/xl_cs_1299527081722
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/xl_cs_1299527083322
void:inDataset http://aims.fao.org/aos/agrovoc/void.ttl#Agrovoc
skos:notation 7110