Property Value
rdf:type skosxl:Label
skosxl:literalForm hospodaření s genetickými zdroji lesních dřevin
dcterms:created 2013-08-21T17:01:25Z
dcterms:modified 2013-08-29T23:19:42Z
void:inDataset http://aims.fao.org/aos/agrovoc/void.ttl#Agrovoc
skos:notation 1374841888067