Property Value
rdf:type skosxl:Label
skosxl:literalForm program snižování emisí z kácení a ničení lesů
dcterms:created 2019-02-08T12:39:52.653+01:00
void:inDataset http://aims.fao.org/aos/agrovoc/void.ttl#Agrovoc
skos:notation a091805d