Property Value
rdf:type skosxl:Label
skosxl:literalForm obhospodařování zemědělské půdy
dcterms:created 2015-05-04T15:32:17Z
dcterms:modified 2015-05-06T22:26:09Z
void:inDataset http://aims.fao.org/aos/agrovoc/void.ttl#Agrovoc
skos:notation 4bd6790a