Property Value
rdf:type skosxl:Label
skosxl:literalForm Conservación de aguas
dcterms:created 1981-01-23T00:00:00Z
http://aims.fao.org/aos/agrontology#hasRelatedTerm http://aims.fao.org/aos/agrovoc/xl_es_1299518538778
http://aims.fao.org/aos/agrontology#hasSynonym http://aims.fao.org/aos/agrovoc/xl_es_1299518538218
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/xl_es_1299518541661
http://aims.fao.org/aos/agrontology#isAcronymOf http://aims.fao.org/aos/agrovoc/xl_es_1299518538218
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/xl_es_1299518541661
void:inDataset http://aims.fao.org/aos/agrovoc/void.ttl#Agrovoc
skos:notation 8315