Property Value
rdf:type skosxl:Label
skosxl:literalForm Período de gestación
dcterms:created 1981-01-23T00:00:00Z
http://aims.fao.org/aos/agrontology#hasSynonym http://aims.fao.org/aos/agrovoc/xl_es_1299525787756
http://aims.fao.org/aos/agrontology#isAcronymOf http://aims.fao.org/aos/agrovoc/xl_es_1299525787756
void:inDataset http://aims.fao.org/aos/agrovoc/void.ttl#Agrovoc
skos:notation 3252