Property Value
rdf:type skosxl:Label
skosxl:literalForm zaťaženie životného prostredia
dcterms:created 2005-12-16T00:00:00Z
http://aims.fao.org/aos/agrontology#hasRelatedTerm http://aims.fao.org/aos/agrovoc/xl_sk_1299512804791
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/xl_sk_1299512800918
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/xl_sk_1299512795112
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/xl_sk_1299512809648
http://aims.fao.org/aos/agrovoc/xl_sk_1299512793542
void:inDataset http://aims.fao.org/aos/agrovoc/void.ttl#Agrovoc
skos:notation 25306