Property Value
rdf:type skosxl:Label
skosxl:literalForm ďaľšie vzdelávanie učiteľov
dcterms:created 2005-12-16T00:00:00Z
dcterms:modified 2021-05-14T17:15:42Z
http://aims.fao.org/aos/agrontology#hasSynonym http://aims.fao.org/aos/agrovoc/xl_sk_1299517266684
http://aims.fao.org/aos/agrontology#isAcronymOf http://aims.fao.org/aos/agrovoc/xl_sk_1299517266684
void:inDataset http://aims.fao.org/aos/agrovoc/void.ttl#Agrovoc
skos:notation 37910