Property Value
rdf:type skosxl:Label
skosxl:literalForm Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu
dcterms:created 2005-12-16T00:00:00Z
http://aims.fao.org/aos/agrontology#hasAcronym http://aims.fao.org/aos/agrovoc/xl_sk_1299523105627
void:inDataset http://aims.fao.org/aos/agrovoc/void.ttl#Agrovoc
skos:notation 35159