Property Value
rdf:type skosxl:Label
skosxl:literalForm informaèné systémy skorého varovania pre výživu (EWFIS)
dcterms:created 2005-12-16T00:00:00Z
void:inDataset http://aims.fao.org/aos/agrovoc/void.ttl#Agrovoc
skos:notation 9000038