Property Value
rdf:type skosxl:Label
skosxl:literalForm förvärvade rättigheter
dcterms:created 2019-09-09T17:36:49.575+02:00
void:inDataset http://aims.fao.org/aos/agrovoc/void.ttl#Agrovoc
skos:notation d56a62d5